[Yarışma]: Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ulusal düzeydeki Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışmasını ilan etti.


“Geleneği Gelecekle Buluştur”
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimarisine Uygun Konut Projesi Yarışması

Son Başvuru Tarihi:
01.07.2021

Ödüller:
1.   50.000 TL
2.   35.000 TL
3.   25.000 TL
Mansiyon (16 Adet)   10.000 TL

Asli Jüri Üyeleri:
Dr. Ahmet TERCAN (Mimar Sinan Üniversitesi)
Dr. Ömer İskender TULUK (K.T.Ü.)
Dr. Metin HÜSEM (K.T.Ü.)
Öğr. Gör. Ayhan KARADAYI (K.T.Ü.)
Tevfik Berkay ALIN (Serbest Mimar)
Nihat ŞEN (OBB Başkan Danışmanı-Mimar)
Tayfun ÖZDEMİR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı-Mimar)


Yarışmanın temel amacı, yöresel mimari geleneğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, bu konuda kurumsal ve bireysel düzeyde bir duyarlılık oluşturmaktır. Bu çerçevede Ordu İlinin 19 ilçesi özelinde, bölgenin geleneksel kültürünü, özgün mimari karakterini, yerleşim dokusunu ve mimari değerlerini günümüz şartları bağlamında yeniden yorumlayarak, tekil yapıdan ziyade yerleşim düzeyinde ele almak, bütüncül tasarım önerileri geliştirmektir.

Bu çerçevede, rehber niteliğinde olabilecek örnek yerleşim ve mimari projelerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda yarışmacılardan bölgenin geleneksel yerleşim karakteri (sokak, meydan, avlu, komşuluk ilişkisi, ulaşım ağı vb.) sürdürülebilirlik, kimlik, ekoloji, topoğrafya, insan odaklı yaşam ve mekan pratiği, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari gelenek, kentsel estetik, siluet, peyzaj vb. kavramları merkezine alan örnek bir “mahalle” önerisi getirmeleri de beklenmektedir.

Yarışma alanı, kendilerine özgü yerel karakter sergileyen Ordu ilinin 19 ilçesidir. Yarışmacılardan, bu ilçelerden birini seçerek ilçenin iklim, coğrafya, topoğrafya, geleneksel yaşam, yerleşim ve mimari karakterlerini analiz etmeleri, yukarıda sözü edilen temel kavramları dikkate alarak yorumlamaları ve önerdikleri yerleşim ve mimari mekân üretim senaryolarını diyagramlar, teknik çizimler ve animasyonlarla ortaya koymaları beklenmektedir.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için: yarisanordu.com