Mimar Alper Derinboğaz’ın SPACE GRAPH Sergisi, (Versus Art Project)’te…

Versus Art Project, 13 Ekim 2018 tarihine kadar Mimar Alper Derinboğaz’ın 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne paralel olarak gerçekleştirdiği Space Graph isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.


ALPER DERİNBOĞAZ
SPACE GRAPH
19 EYLÜL- 13 EKİM 2018
Versus Art Project


Space Graph, zaman ve mekan kavramları arasındaki bilimsel ilişkiyi mimarlık üzerinden değerlendiriyor. Güncel fizik yaklaşımları tarafından bir bütün olarak ele alınan ‘zaman – mekan’ olgusu, sergide mimari düzlemde tek kavram olarak inceleniyor. Sergi Space Graph performansından, VR yerleştirmesinden ve birçok metal strüktürden oluşuyor.

İnsan etkinliğinin küresel jeolojide ciddi değişikliklere sebep olduğunu gözlemlediğimiz ve yaşamakta olduğumuz bu ever “Büyük Hızlanma” adıyla anılıyor. İnsan, teknoloji adı altında yaşamımızın parçası haline gelen araçların artan kullanımıyla doğanın ölümünü hızlandırırken, genetik manipülasyonlara sebep oluyor. Artık hafıza ve arşiv, farklı anlamlar ifade ederken, zaman ölçeklenmesi de aynı şekilde deformasyona uğruyor. İşte tüm bu değişiklik ve yapı bozulmaları ‘zaman – mekan’ kavramları arasındaki ilişkiyi daha geniş bir perspektiften inceleme ihtiyacı doğuruyor.

Sergiye ismini veren Space Graph bölümü, canlı ve yapay doğanın mekan üretme yeteneklerini sorguluyor. İnsanın farklı bir rol üstlenerek yarattığı ileri düzey endüstriyel robot ve yapay zeka oluşumları günümüzde yapay doğa ve yapay canlılık üretiyor.

İnsandan daha üstün olarak tasarlanan bu tedirgin edici endüstriyel tasarım ürünlerinin ürününün ‘insan’ ile karşılaşması ve kurduğu diyaloğu inceleyen Alper Derinboğaz, bu bölümde yer verdiği robotik bir kolun aktif olarak yörünge yaratma mekanizmasını ve ritimsel olarak arka plana yansıtılan bir farklı evren imkanını sergiliyor. Bu bağlamda Space Graph ile ‘zaman – mekan’ bütünlüğü araştırılmış oluyor.

Serginin diğer bir bölümü olan Plates, evrenin bir parçası olarak, coğrafyaya insan merkezli bakmak yerine, doğa kavramını yeniden değerlendirebilmeyi amaçlıyor. Alper Derinboğaz, bu çalışmasında jeolojiyi oluşturan tektonik güçleri anlayıp onları madde düzeyindeki simülasyonlar üzerinden canlandırma denemesi yapıyor.

Serginin bir başka bölümü Pasaj, mekan kelimesinin etimolojik kökenini oluşturan “aralık-boşluk” kavramından yola çıkarak, evrende boşluk olarak tanımladığımız olgunun aslında çok küçük ölçekte quantum köpüğü denen lifli bir doku olarak tanımlanmasını konu ediniyor. Alper Derinboğaz’ın Refik Anadol ile işbirliği içinde hazırladığı yerleştirmede, çok küçük ölçekli boşluk kavramını deneyimleyebilmek için insan boyutunu da bir o kadar küçültüyor. Sergiyi, elemanların oluşturduğu mekan ve deneyimlediğimiz zaman arasında bir bütünlük ve süreklilik araştırması olarak tanımlayan Alper Derinboğaz, izleyiciyi kavramlar arasındaki ilişkiyi gözlemleyeceği bir deney alanına davet ediyor.


Alper Derinboğaz, 2005 yılında lisans eğitimini onur derecesi ile İTÜ’de tamamladı. Yüksek lisans eğitimine devam ettiği UCLA’de Fulbright Bursu ve UCLA Graduate Ödülünü aldı. 2010 yılında İstanbul’da, uluslararası mimarlık ve tasarım stüdyosu olan Salon’u kurdu.